Sammanställning av nöjdhetsenkät

Under 2018 har vi i Slutenvården, Dagvården/veckovården, Aktiv samt på Liljeholmen mätt patientnöjdhet. Vi är stolta över resultaten av patienternas upplevelse hos oss. I dokumentet presenteras det totala resultatet från samtliga ovan nämnda enheter.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar