Sammanställning av nöjdhetsenkät

Vi är glada för den fina responsen vi får från våra patienter som är hos oss på rehabilitering. Så här blev resultatet vid vår senaste mätning. Totalt svarade 171 patienter.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar