Testpersoner med ryggmärgsskada sökes till forskningsstudie

Vill du vara testperson i en studie om eventuell bevarad funktion i bål och benmuskulaturen hos personer med komplett ryggmärgsskada?

Testet tar max 3 timmar och ersättning utgår med 1300 kr (skattepliktigt belopp).

Denna studie genomförs av forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH) och Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

För mer information kontakta Anna Bjerkefors på Anna.Bjerkefors@gih.se

Tillbaka till Nyheter & Artiklar