Rehabilitering

Sedan 1987 har Rehab Station Stockholm bedrivit medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi. Våra program kan genomföras som dagrehabilitering eller i internatform.

En viktig del i rehabiliteringen är mötet med andra personer i liknande situation som du tränar och utbyter erfarenheter med.

Vi arbetar i interdisciplinära team, med specialisering i neurologi, som gör rehabiliteringen mer kvalitativ för dig som deltar i våra program.