Sök rehab hos oss

Rehab Station Stockholm är godkända av Stockholm läns landsting att bedriva vårdval inom både specialiserad neurologisk och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Patienten har genom vårdvalet möjlighet att välja Rehab Station för inneliggande rehabilitering. Klicka på de röda boxarna nedan och läs vad som gäller för de olika vårdvalen.

Vårdval Neurologi

Neurologisk rehabilitering

Rehab Station Stockholm erbjuder inneliggande rehabilitering för dig som har behandlats på sjukhus på grund av en neurologisk sjukdom eller skada.

Du remitteras direkt från akutsjukhus.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Vårdval Ortopedi

Ortopedisk rehabilitering

Om du har drabbats av multitrauma d.v.s. komplicerade frakturer och / eller amputation eller skall genomgå någon form av ortopedisk kirurgi och behöver inneliggande rehabilitering så kan få den möjligheten på Rehab Station Stockholm.

Du remitteras direkt från det sjukhus där operationen görs.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Vårdval Kirurgi

Kirurgisk rehabilitering

Om du har genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp och behöver rehabilitering och inneliggande vård efter operation så kan vi erbjuda detta på Rehab Station Stockholm.

Du remitteras direkt från det sjukhus där operationen görs.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Neurologisk rehabilitering för dig som söker från hemmet

Om du har drabbats av en neurologisk skada / sjukdom och behöver fortsatt rehabilitering i ett senare skede efter avslutad sjukhusvistelse

Så här går det till:

1. Tag kontakt med din läkare och be hen skriva en remiss. Sedan ska den skickas till Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting för handläggning och beslut. Remissen kan du ladda hem här

Remissen skickas till:

Hälso- och Sjukvårdsnämndens förvaltning

Box 6909

102 39 Stockholm

2. Du får sedan information från landstinget när du har fått din rehabilitering beviljad.

3. Du kontaktar oss och tillsammans planerar vi din framtida rehabilitering.

Du kan bli beviljad rehabilitering som dagvård eller slutenvård. På dagvården är du här två till tre dagar i veckan, på förmiddagar eller eftermiddagar. Våra program utgår från dina behov och önskemål. Du kan välja något av våra diagnosinriktade eller specialinriktade program.

Läs mer om våra rehabiliteringsprogram här

Dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Nya bestämmelser gällande öppenvård och dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Ett ny lag har tecknats för att stärka patientens rätt att själv välja var man kan få sin dagrehabilitering.

Om du har en neurologisk skada / sjukdom så kan du be din läkare om en pappersremiss på 15 eller 25 gånger dagrehabilitering om behov finns.

Remissen skall skickas till Lars Holmström eller Kenth Malmström på Rehab Station Solna.

Gäller det dagrehabiltering om du har drabbats av MS. Kontakta Lena Isaksson, Rehab Station Liljeholmen på telefon 08-555 44 038

Lagen ger rätt till dagrehabilitering men inte till resor eller boende.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider, möjlighet till boende och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström