Sök rehab hos oss

Rehab Station Stockholm är godkända av Stockholm läns landsting att bedriva vårdval inom både specialiserad neurologisk och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Patienten har genom vårdvalet möjlighet att välja Rehab Station för inneliggande rehabilitering. Klicka på de röda boxarna nedan och läs vad som gäller för de olika vårdvalen.

Vårdval Neurologi

Neurologisk rehabilitering

Rehab Station Stockholm erbjuder inneliggande rehabilitering för dig som har behandlats på sjukhus på grund av en neurologisk sjukdom eller skada.

Du remitteras direkt från akutsjukhus.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Vårdval Ortopedi

Ortopedisk rehabilitering

Om du har drabbats av multitrauma d.v.s. komplicerade frakturer och / eller amputation eller skall genomgå någon form av ortopedisk kirurgi och behöver inneliggande rehabilitering så kan få den möjligheten på Rehab Station Stockholm.

Du remitteras direkt från det sjukhus där operationen görs.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Vårdval Kirurgi

Kirurgisk rehabilitering

Om du har genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp och behöver rehabilitering och inneliggande vård efter operation så kan vi erbjuda detta på Rehab Station Stockholm.

Du remitteras direkt från det sjukhus där operationen görs.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett inskrivningssamtal med patientansvarig läkare och ansvarigt team. Vi kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett skräddarsytt program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider och annat:

Ring Lars Holmström eller Kenth Malmström

 

Neurologisk rehabilitering för dig som söker från hemmet

Om du har drabbats av en neurologisk skada / sjukdom och behöver fortsatt rehabilitering i ett senare skede efter avslutad sjukhusvistelse

Så här går det till:

1. Tag kontakt med din läkare och be hen skriva en remiss. Sedan ska den skickas till Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting för handläggning och beslut. Remissen kan du ladda hem här

Remissen skickas till:

Hälso- och Sjukvårdsnämndens förvaltning

Box 6909

102 39 Stockholm

2. Du får sedan information från landstinget när du har fått din rehabilitering beviljad.

3. Du kontaktar oss och tillsammans planerar vi din framtida rehabilitering.

Du kan bli beviljad rehabilitering som dagvård eller slutenvård. På dagvården är du här två till tre dagar i veckan, på förmiddagar eller eftermiddagar. Våra program utgår från dina behov och önskemål. Du kan välja något av våra diagnosinriktade eller specialinriktade program.

Läs mer om våra rehabiliteringsprogram här

Dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Öppenvård och dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Om du har en neurologisk skada eller sjukdom har du möjlighet att få dagrehabilitering hos oss, oavsett vart i Sverige du bor.
Det du behöver är en remiss från din läkare gällande "Dagvård"  hos oss. Rehabiliteringen är antingen 15 eller 25 tillfällen.

Remissen skickas till:
Rehab Station Stockholm
att: Lars Holmström
Frösundaviks allé 4
169 89 Solna

Har du frågor om  rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider, möjlighet till boende och annat?
Välkommen att kontakta Lars Holmström 

OBS! Rehabilitering i dagvård kan beviljas oavsett landsting, men inkluderar inte resor eller boende.