Spinaliskliniken

Spinaliskliniken är en specialistklinik på Rehab Station Stockholm för personer med ryggmärgsskada. Vi tar emot personer med traumatisk ryggmärgsskada (förvärvad genom olycka), icke- traumatisk, icke progredierande och medfödd (ryggmärgsbråck).

Kliniken är en del i vårdkedjan för ryggmärgsskadade som finns i Stockholms län. Vårdkedjeperioden gäller två år från skadedatum. Vården och rehabiliteringen är inriktad på de medicinska och psykosociala problem som kan uppstå som en följd av ryggmärgsskada.

De medicinska problem som är relaterade till ryggmärgsskadan står i fokus för klinikens insatser.

Det övergripande målet med rehabilitering efter ryggmärgsskada är:

  •  att skapa förutsättningar för ett självständigt liv. I samarbete med kommuner och landsting bedömer vi behovet av anpassning av bostad och arbetsplats med mera.
  • att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och rikt liv. Med goda förebilder vill vi visa vägen till arbete/ studier, familj, vänner och fritidsaktiviteter.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in på 1177.se

Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken finns på 1177 Vårdguidens e-tjänster för dig som är ansluten.