Länkar

BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter (BOSSE) arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning. Verksamhetsområdena är individuell rådgivning, gruppverksamhet, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
Länk till webbsidan

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Den verkar genom 21 distrikt och 154 avdelningar. Totalt cirka 10 000 medlemmar. Nationellt fokuseras det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.
Länk till webbsidan 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd.
Individanpassade insatser ges till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada kring kommunikativt och kognitivt stöd. De har även anhörigutbildningar och en webbkurs för unga med autism.
Stöd och handledning ges också till personal inom Habilitering & Hälsa.
Länk till webbsidan

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara.
Länk till webbsidan

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhörhabiliteringens målgrupp. 
Insatser ges av två träningsteam, ett för barn och ett för vuxna. I träningsteamen arbetarsjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer. 
Länk till webbsidan

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. De vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.
Länk till webbsidan 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. De arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom deras metod Aktiv Rehabilitering.
Länk till webbsidan

Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Stiftelsen har genom ett brett stöd från enskilda bidragsgivare, fonder och näringslivet finansierat en stor del av ryggmärgsskadeforskningen som bedrivs inom Karolinska Institutet och Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm. 
Länk till hemsidan 

Stockholms Parasportförbund organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning i Stockholm. Förbundets huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd till föreningarna inom distriktet. 
Länk till webbsidan

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med intelektuella funktionsnedsättningar inom olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intelektuella funktionsnedsättningar. 
Länk till webbsidan