Länkar

Bosse Råd och Stöd hjälper och ger råd till personer med funktionsnedsättning med att hitta lösningar på besvärliga situationer, till exempel: 

- hjälp med att skriva/överklaga ansökningar
- hjälp med att starta och genomföra personlig assistans (handledning och utbildning av arbetsledare och personliga assisstenter)
- samtal om livet med funktionsnedsättning, familj, sexualitet, identitet
Länk till webbsidan

De handikappades riksförbund

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att individens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. 
Länk till webbsidan

P.U.F.F.A. erbjuder individuell anpassad träning för personer med funktionshinder. Det finns fysioterapi, arbetsterapi, gymträning och bassängträning. Träningen kan ske både individuellt och i grupp.
Länk till webbsidan

Rekryteringsgruppen för Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening. RG arbetar med fysisk och mental träning av rörelsehindrade, främst för personer med neurologiskt funktionshinder. Målet är att träningen skall ge personer med rörelsehinder tillräcklig styrka och självförtroende för att lyckas i sin strävan mot självständighet och integritet. RG verkar för att mobilisera individens egna resurser - ger hjälp till självhjälp.
Länk till webbsidan

Riksförbund trafik-polioskadade / Personskadeförbundet RTP

Stiftelsen Spinalis

Stockholms Parasportförbund organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning i Stockholm. 
Länk till webbsidan

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd – StoCKK är en del av Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting. De arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd till personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter, deras närstående och behandlande personal samt alla som vill lära sig mer om kommunikativt och kognitivt stöd.
De har regelbundet öppet hus i deras lägenhet och utställningslokal som är utrustad med hjälpmedel och anpassningar. Besökarna får konkret se och prova olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter. Det är gratis och kräver ingen anmälan eller remiss.
Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma dit på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård.
De erbjuder även utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal. Utbildningarna ges efter förfrågan.
Länk till webbsidan

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 17 olika idrotter.
Länk till webbsidan