Anmälan Utbildningar Rehab Station

Om du inte fått bekräftelse på din anmälan inom 3 vardagar maila utbildning@rehabstation.se

Namn: (*)
Yrke/patient/närstående: (*)
Arbetsplats: (om du angett yrke)
E-post: (*)
Om fler medarbetare: (ange namn, yrke/patient/närstående samt e-post)
Adress: (*)
Telefon:
Mobil:
Fax:
Utbildningsnamn: (*)
Datum (*)
Betalalternativ: (*)Faktura info:
OBS! Nedan gäller endast betalning via faktura
Fakturaadress: (*)
Referens: (*)
Kostnadsställe: (*)
Övrig information: (tex behov av tillgänglighet)