Utbildare på Academy

Carin Bergfeldt, Leg arbetsterapeut

Har lång erfarenhet inom vård/rehabilitering, behandlar bl.a. ryggmärgsskadade och trycksårpatienter. Är kursledare och föreläsare runt neurologiska sjukdomar med specialinriktning ryggmärgsskadade, trycksår, hjälpmedel och förflyttning.

Siv Georgesdotter Eriksson, Leg fysioterapeut

Har lång erfarenhet inom vård/rehabilitering. Är kursledare och föreläsare runt neurologiska sjukdomar med specialinriktning personer med förvärvad hjärnskada, Parkinson och förflyttning

Lärare på metodikundervisningen för fysioterapeutstudenter i Termin 4-5 på Karolinska Institutet.

Madde Stenius, Undersköterska/Utbildningsansvarig

Har lång erfarenhet från vårdar­bete, föreläsare, författare och kursledare inom utbildningar om neurologiska sjukdomar med specialinriktning trycksår, ryggmärgsskadade, MS, och blås-/tarmrubbning.

Andra utbildare från Rehab Stations Stockholm med specialkompetens inom neurologiskrehabilitering kan tillkomma.