en bild

Om oss

Vi bedriver rehabilitering av hög standard i en stimulerande och kreativ miljö. Rehabiliteringen bygger på integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Målet är att våra deltagare ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse. Verksamheten grundas på engagemang, kompetens och nytänkande.

Om oss

Sedan 1987 har vi utvecklat ett eget koncept, där förebilder är ett viktigt inslag i rehabiliteringen. En aktiv och levande miljö är en annan framgångsfaktor. Vårt fokus i rehabprogrammen ligger på hälsa och möjligheter.

Vi erbjuder medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på vårt internat. Vi har en gedigen medicinsk expertkompetens inom rehabiliteringsmedicin, neurologi, sexologi/fertilitet och smärtlindring. Dessutom har vi tillgång till konsulter inom ett flertal andra specialiteter.

Vi arbetar i team med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabinstruktörer, kuratorer, logopeder, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och fritidsledare. Tillsammans med deltagaren utformar vi mål för rehabiliteringen och arbetar i tätt samarbete med andra aktörer som är inblandade i rehabiliteringsprocessen, för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Utvärdering och uppföljning är självklara inslag i processen.

Rehab Station Stockholm är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen. Företaget är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB.

Kvalitetsbokslut för 2019

Ta del av vårt senaste kvalitetsbokslut som är en beskrivning av vår samlade verksamhet, en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det gångna året.

Läs mer