en bild

Rehabilitering

Sedan 1987 har Rehab Station Stockholm bedrivit medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi. Våra program kan genomföras som dagrehabilitering eller i internatform. En viktig del i rehabiliteringen är mötet med andra personer i liknande situation som du tränar och utbyter erfarenheter med. Vi arbetar i interdisciplinära team, med specialisering i neurologi, som gör rehabiliteringen mer kvalitativ för dig som deltar i våra program.

Rehabilitering

Sök rehab hos oss

Info om hur du söker och vad som gäller.

Läs mer

Viktig information från Aleris Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Se vår egen separata sida om coronaviruset

Se även 1177.se Vårdguiden för mer information

Rehab Station Stockholm är nu en del av Aleris

Rehab Station Stockholm AB har med anledning av samgåendet med Aleris ett nytt namn:
Aleris Rehab Station Stockholm AB.

Skyltar, hemsida, annonser med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu kan det nya namnet dyka upp i till exempel digital kommunikation när du söker efter oss på vårt gamla namn.
Vi förändrar till viss del i vårt utseende men vi som möter dig är fortfarande desamma och vi strävar som alltid efter att ge våra uppdragsgivare och patienter rehabilitering och personlig assistans med högsta kvalitet, patientsäkerhet och god tillgänglighet.

Om Ni önskar mer information, vänligen kontakta någon av oss nedan.
Med vänliga hälsningar

Solna juni 2020

Jonas Sköldberg, VD
Lars Holmström, Operativ chef

Följ oss på Facebook, Instagram och YouTube

Du har väl inte missat att vi hela tiden håller en uppdaterad diskussion med våra följare på Facebook? Vi lägger ut intressanta artiklar och notiser om kommande aktiviteter hela tiden. På YouTube finns bl.a. lärorika föreläsningar. Vi finns även så klart på Instagram!

Till vår Facebooksida

Till vår Instagram

Till vår YouTube-kanal