Beställ litteratur

Här ser du aktuell litteratur som du kan beställa just nu. Kontakta vår bokansvarige eller klicka på länken till beställningsformuläret för att beställa. OBS! De böcker som har länk till extern bokleverantör i beskrivningen beställs ej genom vårt beställningsformulär.

Trycksår - Med livet som insats

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det!

Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker.

De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Är man rullstolsburen ökar risken för trycksår på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt känsel, muskelförtvining och skelett- urkalkning. Blir man som ryggmärgsskadad sjuk och hamnar på sjukhus är risken stor att personalen inte har kunskap om att man behöver behandlas som en högriskpatient trots att man inte är undernärd eller är över 65 år.

Trycksårsproblematiken måste uppmärksammas mycket mer för att undvika onödig smärta, lidande, isolering, nedstämdhet och i värsta fall en för tidig död.

Personalen behöver ha specialistkunskap om både trycksår och den patient-/brukargrupp man arbetar med för att få resultat som är hållbart. Patienterna behöver informeras om vad de själva kan göra för att förebygga och bidra till läkning.

För att uppnå en värdebaserad vård och behandling genom vårdkedjan behöver både personal och den som drabbas förstå orsak och verkan. Då behövs information som är lätt att ta till sig och inte är för motbjudande att se på, för att få med oss hela teamet inklusive anhöriga att bekämpa trycksår. För att nå ut till alla har jag valt att inte ha med sårfoton mer än på några dubbelvikt sidor med varningstext på slutet, så att man kan välja om man vill se sår eller ej.

Boken riktar sig till alla som vill förebygga och läka trycksår med inriktning på personer som har någon form av rörelsenedsättning.

Kontrollera, Reagera och Agera!

Författare
Madeleine Stenius

Utgiven mars 2016

Pris
250 kr (+ frakt & exp.)

Trycksårsskolan - Utbildningsfilm på DVD (2015)

Utbildningsfilm Trycksårs-skolan av Madeleine Stenius, 2015.
En film som handlar om hur man kan förebygga och läka trycksår genom att ha en helhetssyn. Dvd:n finns nu tillgänglig nationellt.
 
Utbildningsmaterialet finns även tillgängligt under utbildning - trycksår samt på www.rikssår.se

Dvd:n går även att köpa för 500 kr ink moms + frakt. OBS! Se särskild beställningsinfo nedan.

Utbildningsmaterialet är presenterad på ett lättbegripligt sätt för att öka kunskapen hos patienter/personer med nedsatt känsel och nedsatt rörlighet eller förlamning. Dvd:n riktar sig även till sjukvårds-/ rehab personal, personal på habiliteringar och äldreboenden samt till assistenter, anhöriga och elever på vårdskolor.

Beställning

Inkomsterna går till nya trycksårsförebyggande projekt.
Maila en beställning till madeleine.stenius@rehabstation.se
och uppge namn, adress, arbetsplats, mailadress samt fakturaadress inklusive referensnummer.


 

The art of healthy living with physical impairments (2015)

The Spinalis Health Program is a model for health promotion work integrated in the rehabilitation of persons with spinal cord injury. The model was developed by the Spinalis SCI Unit and Rehab Station Stockholm, with funding by The General Inheritance Fund (Arvsfonden). The initiative for the development of the model comes from the Spinalis Foundation. Parts of the health program is still being managed in the initial project form.

New book - The art of healthy living with physical impairments

This guide to an active and healthy lifestyle is written primarily for you, those of you who live with a physical impairment and want more information, who are keen to get in better shape, and who have a desire for a healthy lifestyle and its positive effects. But it is also intended for family and friends, personal assistants, rehabilitation professionals, and primary health providers who want to advance their understanding.

The book provides adapted programs based on scientific research and clinical experience as well as tips and advice from individuals living with physical impairments.

Content
Our 10 best tips for good health
Motivation and lifestyle change
Food and weight
Physical activity and exercise
Mindfulness and thought-training

Some information in this book relates to specific issues for persons with spinal cord injuries (SCI). This is simply because we are most active within and most knowledgeable about rehabilitation following SCI. But whatever you are dealing with: paralysis, spasticity, limb amputation, multiple sclerosis, chronic pain, or similar challenges – we believe you will be able to make good use of the various health tools provided in this book.

The authors
The Swedish authors, both physiotherapists and health coaches: Anna-Carin Lagerström, RPT, MSc, Health Educator and Kerstin Wahman, RPT, PhD have dedicated many years of professional work to pioneer clinical practice and scientific studies in health and lifestyle for persons living with physical impairments, especially in the field of spinal cord injury.

"We know for certain from many years of clinical practice conducting lifestyle programs in rehabilitation settings, that through modified food choices, adapted regular physical activity, and the cultivation of a positive mindset, increased well-being is possible."

Price
SEK 200 (+ shipping fee). The art of healthy living is free downloadable as pdf and also available as e-book (SEK 17)

Download free as pdf

Read more at Bokus.com

Read more at Adlibris.com 

Please make your book order via our book coordinator Annelie Olausson, by phone ore-mail.
Phone: +46 (0)8 - 555 44 263
E-mail: annelie.olausson@spinalis.se

For more info about the project
Anna-Carin Lagerström, Health educator and Registered Physiotherapist MSc
E-mail: anna-carin.lagerstrom@spinalis.se
Tel: +46 8-555 44 087

Shit happens - Bowel and bladder disorders (2012)

Madeleine Stenius has written an excellent book about bowel and bladder disorders.These are two of the most common problems confronting people with injuries to the spinal cord - but it is also a problematic area filled with many taboos and prejudices. Madde’s book is very “up front” and it will help many people to have a better and simpler life.

Author
Madeleine Stenius

Price
150 SEK (+ Shipping & handling fee)

Download pdf with infoLivsstilsboken - Vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder (2012)

En hälsosam livsstil är en av de viktigaste nycklarna till välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. Det gäller inte minst dig som lever med ett rörelsehinder. Boken är skriven för att inspirera och ge dig de  nödvändiga kunskaperna. Här får du en stor mängd anpassade program baserade på forskning och beprövad erfarenhet, praktiska tips och dessutom råd från personer med egna rörelsehinder.

Författare
Anna-Carin Lagerström
Kerstin Wahman

Pris
200 kr (+ frakt och exp.avg.) Livsstilsboken är gratis nedladdningsbar som pdf och kan också köpas som e-bok (cirka 17 kr)

Ladda hem gratis som pdf

Läs mer på Bokus.com

Läs mer på Adlibris.com 
 
 
 
 

Skitenkelt - Om tarm- och blåsrubbning efter en skada på ryggmärgen (2011)

En ryggmärgsskada eller MS förändrar livet radikalt. Förutom att man genomgår ett stort psykiskt trauma ska man även lära sig att leva med en förändrad/förlamad kropp. Därför behöver man få enkel information för att orka med alla instruktioner som leder till ett aktivt liv.

Denna bok har tillkommit för att ge dig en enkel bild av hur du kan få ett fungerande liv trots denna funktionsstörning.
Boken riktar sig även till personer i din närhet (personal, assistenter) för att öka kunskapen inom detta tabubelagda och oglamorösa ämne.

Författare
Madeleine Stenius

Utgiven april 2011

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)
 
 
 

Yasmin - När livet störtdök (2012)

Yasmin Jungestedt var femton år 1999 och efter sommaren skulle hon äntligen få börja på dansgymnasium. Resten av sitt liv skulle hon ägna åt det hon levde för - dansen. Då störtdök livet.
  
Författare

Yasmin Jungestedt

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)
 
 
 
 
 
 

Spinalishandboken (2011)

En ryggmärgsskada är en stor omställning på många plan. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv.

Denna bok handlar om dessa ämnen och ger vägledning på många sätt.

Författare
Claes Hultling
Richard Levi

Pris
Pris: 200 kr  (+ frakt & exp.)
 
 
 
 

Ett sista tabu? En bok om MS och kognition (2009)

Den här boken vill särskilt belysa de kognitiva problemen vid MS, ett ämne som länge varit tabubelagt, men som bäst hanteras med öppenhet och uppriktighet. Medicinska, hjälpmedelstekniska, miljömässiga och filosofiska strategier att bemästra problemen beskrivs också. Boken beställs hos oss men kan även köpas på Medicinska bokhandeln, KI Solna, Berzelius väg 3 Stockholm, tel: 08-52486527.

Författare
Richard Levi
Catrine Träff

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)
 
 
 
 

115 frågor och svar om MS (2007)

Vi på Rehab Station Stockholm har genom åren mött många hundratals personer med MS som deltagare i våra rehabiliteringsprogram. Vi vet därför att frågorna är många: särskilt hos dem som nyligen fått diagnosen. I den här boken har vi samlat de vanligaste frågor och även försökt besvara dem så rakt och tydligt som möjligt. Läsaren får även ta del av våra deltagares berättelser om hur de hanterat sin sjukdom.

Författare
Richard Levi
Lena Carlberg
Catrine Träff
Malin Råsten
Staffan West

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)

Boken finns nu åter i lager!
  

Ett samtal om ryggmärgsskador (2006)

Av Claes Hultling & Richard Levi 
Ett samtal om ryggmärgsskador.

Författare
Claes Hultling
Richard Levi 

Pris
100 kr (inkl. frakt & exp.)
 
 
 
 

Ryggmärgsskador (2006)

I boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter. Boken täcker både kirurgiska och medicinska aspekter på ryggmärgsskador.

Ryggmärgsskador är användbar för en bred läsekrets med olika bakgrund såsom läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor m.fl. personalgrupper med arbete inom detta verksamhetsområde.

Författare
A Holtz
R Levi

Pris
se aktuellt pris hos extern leverantör

OBS! Boken beställs via Studentlitteratur
 
 

Boxning i rullstol (2004)

Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken introducerar här ett effektivt boxningsbaserat träningsprogram för dig med en ryggmärgsskada. Boken ger många bra tips för dig som tröttnat på fysioterapi och gummiband.

Författare
Richard Levi
Krister Thunberg
Per B Adolphson

Pris
150 kr (+ frakt & exp.) OBS! Prissänkt!
 
 
 

Drivkraft - körergonomi, rullstolsteknik & metodik (2003)

Drivkraft är en utbildnings- och instruktionsbok som vänder sig dels till rullstolsanvändare, dels till yrkeskategorier som arbetar med rullstolar och rullstolsmanövrering. Boken behandlar teknik och metodik för rullstolsmanövrering, där stor vikt läggs vid samspelet människa - rullstol. Boken innehåller också ett metodiskt lektionsupplägg med 16 lektioner.

Författare
Åke Norsten

Pris
350 kr (+ frakt & exp.)
 
 
 
 
 
 

Hjärnkoll - att träna minne, orientering och kommunikation (2000)

Det är svårt att leva med en hjärnskada. Det kan också vara svårt att umgås med personer som ådragit sig en hjärnskada. Samtidigt ger hjärnan oändligt många möjligheter till återhämtning och kompensation. Den här boken ger handgriplig guidning i hur man kan hjälpa en person med nedsatt minne, orientering och kommunikation.

Till boken medföljer
Hjärna – Rullstol (CD-rom)
Att prova ut rullstolar till hjärnskadade.

Författare
Rita Ehrenfors

Pris
100 kr (+ frakt & exp.)
 
 

Kokbok för lama (2000)

Claes Hultling och Stephan Rössner, har samlat recept på god och lättlagad mat, handfasta råd om mat för rörelsehindrade och fiffiga tips om hjälpmedel som underlättar matlagningen. Vad sägs om pernodflamberad rödpeppartorsk med fänkål eller fylld lövbiffsrullad med brässerade endiver och majs. Varför inte avsluta med en näve läckra bjönbörsmaränger. Den här boken gör vem som helst till en mästerkock.

Författare
Claes Hultling
Stephan Rössner

Pris
265 kr (+ frakt & exp.)
 
 
 
 
 

Spinalis Handbook - A new front for injured backs (1999)

Denna bok på engelska är skriven av vännerna och kollegorna Claes Hultling och Richard Levi, grundarna bakom Spinaliskliniken. Boken har sedan 1994 använts för att utbilda, inspirera och informera nyskadade spinalpatienter i hela Sverige. Eftersom det fanns ett stort intresse för boken även utanför Norden, bestämde sig de tu för att producera en engelsk version.

Författare
Richard Levi
Claes Hultling

Pris
150 kr (+ frakt & exp.) OBS! Prissänkt!

 
  
  

Rulleträning - Lekar och övningar för barn i rullstol (1999)

Rulleträning innehåller 42 lekar och övningar som har utvecklats inom Rehab Station Stockholms barnverksamhet. Boken visar hur barn på ett lekfullt och effektivt sätt kan träna sin förmåga att rulla och hantera sina rullstolar. I lekarna tränas fr a rullstolsteknik och motorik, men också intellektuell, emotionell och social stimulans. Som komplement finns även en video som visar hur lekarna går till.

Författare
Anna Jackson
Anneli Skarpenhed

Pris
150 kr (+frakt & exp.)

OBS! Prissänkt!
 
 

Överlevnadsboken (1997)

Överlevnadsboken har, vid sidan av Spinalis Handbook, blivit något av en klassiker i sammanhanget. Boken fokuserar på den mentala delen i rehabiliteringen. Hur finner man sig till rätta i en ny identitet, i en ny verklighet, efter en ryggmärgsskada. Det handlar om personlighet, relationer, känslor och självbild, men också om hjälpmedel, ekonomi och hur man hittar i djungeln av bidrag, ersättningar och fonder eller hur man överklagar ett beslut.

Författare
Richard Levi
Jörgen Herlofson

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)

OBS! Prissänkt!